Tập Hiit, Tabata hiệu quả nhất

Hiit, Tabata là những bài tập đốt mỡ nhanh chóng và hiệu quả nhất. Tuy nhiên tập bao nhiêu buổi 1 tuần là tốt nhất thì...